Ἀθόως

Ἀθόως
̆αθόως the peninsula of Athos πέραν Ἀ[θόω] (supp. Arnim e Σ.) Pae. 2.61

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ἀθόως — Ἄθως mount Athos masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”